Živina

Potpuna smeša za tov pilića – ŽTK-1

 

 • Ishrana pilića od 1-21 dana tova
 • Hrana sa puno energije
 • Hrana sa kokcidiostatikom
 • Mali gubici
 • Zdravi pilići
 • Brz porast i razvoj

Potpuna smeša za tov pilića – ŽTK-2

 

 • Ishrana pilića od 21-35 dana tova
 • Hrana sa kokcidiostatikom
 • Mali gubici
 • Brz porast
 • Zdravi pilići
 • Dobra konverzija
 • Odlično konzumiranje hrane

Potpuna smeša za tov pilića – ŽTK-3

 

 • Ishrana pilića od 35 dana do kraja tova
 • Hrana bez kokcidiostatika
 • Mali Gubici
 • Brz porast
 • Zdravi brojleri
 • Dobra konverzija
 • Odlično konzumiranje hrane
 • Odličan kvalitet brojlera
 • Prirodan i zdrav način ishrane

Potpuna smeša za piliće za priplod – ŽIP-1

 

 • Hrana sa kokcidiostatikom
 • Mali gubici
 • Brz porast i razvoj kostiju
 • Zdravi i lepi pilići
 • Uniformno jato
 • Odlična konverzija

Potpuna smeša za piliće za priplod – ŽIP-2

 

 • Hrana sa kokcidiostatikom
 • Mali gubici
 • Odlična konverzija
 • Ravnomeran porast skeleta i mišića
 • Zdravi i lepi pilići

Potpuna smeša za piliće za priplod – ŽIP-3

 

 • Mali gubici
 • Pravilan razvoj jajnika i jajovoda
 • Ravnomeran porast skeleta i mišića
 • Odlična konverzija
 • Zdravi i lepi pilići

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum – ŽIN-16.5

 

 • Do 50-e nedelje života
 • 16,5% sirovog proteina
 • Visoka nosivost
 • Čvrsta ljuska
 • Adekvatna boja žumanceta
 • Krupna jaja
 • Niski gubici u jatu

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum – ŽIN K-16

 

 • Farmska smeša proizvedena po proizvođačkoj specifikaciji
 • 16 % sirovog proteina
 • Visoka nosivost
 • Čvrsta ljuska
 • Adekvatna boja žumanceta
 • Krupna jaja

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum – ŽIN K-15

 

 • Preko 50-e nedelje života
 • 15% sirovog proteina
 • Visoka nosivost
 • Čvrsta ljuska
 • Dug period nosivosti
 • Adekvatna boja žumanceta
 • Krupna jaja
 • Niski gubici u jatu
 • Prirodan i zdrav način ishrane

Dopunska smeša za tov pilića – SUPER BROJLER

 

KATEGORIJA Tovni pilići Tov ćuraka
  do 28 dana od 28 dana
do kraja tova
do 5 nedelja od 5 nedelja
SUPER BROJLER 10kg 10kg 10kg 10kg
Kukuruz 15kg 20kg 15kg 21.3kg

Dopunska smeša za koke nosilje – SUPER KOKA

 

KATEGORIJA do 50 nedelja nosivosti posle 50 nedelja nosivosti
SUPER KOKA 10kg 10kg
Kukuruz 15kg 20kg


1|2|
Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana