Goveda

Potpuna smeša za telad II od 50 do 100 kg – TES

 

 • Visoki dnevni prirasti
 • Brzo navikavanje na konzumiranje kabaste i koncentrovane hrane
 • Zdrava telad

Potpuna smeša za telad u porastu i tovu III od 100 do 250 kg – TEG

 

 • Visoki dnevni prirasti
 • Dobra konzumacija koncentrata
 • Dobra konverzija

Potpuna smeša za tov junadi I od 250 do 300 kg – TOG 1

 

 • Visoki dnevni prirasti
 • Dobra konzumacija koncentrata
 • Dobra konverzija
 • Odlična mesnatost

Potpuna smeša za tov junadi II preko 350 kg – TOG 2

 

 • Visoki dnevni prirasti
 • Dobra konzumacija koncentrata
 • Dobra konverzija
 • Odlična mesnatost
 • Prirodan i zdrav način ishrane

Potpuna smeša za krave muzare do 20 l/dan mleka – DOM 15

 

 • Prosečna poizvodnja mleka
 • Zdrave i dugovečne životinje
 • Mleko adekvatnog hemijskog sastava
 • Dobra plodnost
 • Prirodan i zdrav način ishrane

Potpuna smeša za krave muzare preko 20 l/dan mleka – DOM 18

 

 • Visoka poizvodnja mleka
 • Zdrave i dugovečne životinje
 • Mleko adekvatnog hemijskog sastava
 • Održavanje dobre kondicije krave tokom laktacije
 • Prirodan i zdrav način ishrane
 • Dobra plodnost

Dopunska smeša za tov junadi – SUPER JUNE

 

HRANIVO 250-350kg 350kg - do kraja tova
Kukuruz 65% 65%
Pšenične mekinje 10% 15%
SUPER JUNE 25% 20%
Ukupno 100% 100%

Dopunska smeša za telad do 200 kg – SUPER TELE

 

KATEGORIJA 100-150kg 150-250kg
SUPER TELE 25kg 25kg
Žitarice 46.5kg 64kg

Dopunska smeša za krave muzare – SUPER KRAVA i SUPER KRAVA +

 

KATEGORIJA SUPER KRAVA
20-25l/dan
SUPER KRAVA
preko 25l/dan
SUPER KRAVA 30% 30%
Stočno brašno 15% 15%
Kukuruz 65% 65%


1|
Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana