Svinje

Potpuna smeša za prasad do 15 kg - PS-1 (farma)

 

 • Predstarter za ishranu prasadi sa surutkom u prahu, fitazom, zakiseljivačima i aromom.
 • Rano navikavanje prasadi na ishranu koncentrovanom hranom.
 • Mali gubici.
 • Ujednačenost legla.
 • Zalučenje bez problema.

Potpuna smeša za prasad do 15 kg - PS

 

 • Sigurno zalučenje
 • Mali gubici
 • Zdrava prasad

Potpuna smeša za prasad od 15 do 25 kg - TOS-P

 

 • Mali gubici u odgoju
 • Zdrava prasad
 • Visoka dnevna konzumacija hrane
 • Dobra konverzija
 • Prirodan i zdrav način ishrane

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu od 25 do 60 kg - TOS-1

 

 • Visoki prirasti
 • Zdrave životinje
 • Visoka dnevna konzumacija hrane
 • Dobra konverzija
 • Optimalna mesnatost grla

Potpuna smeša za svinje u tovu od 60 do 100 kg - TOS-2

 

 • Visoki prirasti
 • Zdrave životinje
 • Visoka dnevna konzumacija hrane
 • Dobra konverzija
 • Optimalna mesnatost grla
 • Prirodan i zdrav način ishrane

Potpuna smeša za krmače dojare i neraste - DOK

 

 • Više mleka kod krmače u periodu dojenja
 • Viši broj zalučene prasadi
 • Veća dnevna konzumacija hrane
 • Manji gubici prasadi na sisi
 • Stalna priplodna kondicija nerastova

Dopunska smeša za prasad – SUPER PRASE

 

KATEGORIJA 5-10kg 10-15kg 15-25kg
SUPER PRASE 10kg 10kg 10kg
Kukuruz 15kg 16.5kg 21kg

Dopunska smeša za tovne svinje od 25 do 100 kg - SUPER TOV

 

KATEGORIJA 25-60kg 60-100kg
SUPER TOV 10kg 10kg
Žitarice 25kg 30kg

Dopunska smeša za priplodne svinje - SUPER KRMAČA

 

KATEGORIJA SUPRASNE DOJARE
SUPER KRMAČA 25kg 25kg
Stočno brašno 19kg 12.5kg
Kukuruz 81kg 46kg


1|
Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana