Premixi

Magna ps 1%

 

Vitaminsko-mineralna predsmeša za prasad

 

Uputstvo za upotrebu:

Ova predsmeša se koristi za spravljanje potpunih smeša za prasad u količini od 1 kg na 100 kg potpune smeše.


Magna ts 1%

 

Vitaminsko-mineralna predsmeša za tovne svinje

 

Uputstvo za upotrebu:

Ova predsmeša se koristi za spravljanje potpunih smeša za tovne svinje u količini od 1 kg na 100 kg potpune smeše.


Magna km 1%

 

Vitaminsko-mineralna predsmeša za muzne krave

 

Uputstvo za upotrebu:

Ova predsmeša se koristi za spravljanje potpunih smeša za muzne krave u količini od 1 kg na 100 kg potpune smeše.


Magna tj 1%

 

Vitaminsko-mineralna predsmeša za tovnu junad

 

Uputstvo za upotrebu:

Ova predsmeša se koristi za spravljanje potpunih smeša za tovnu junad u količini od 1 kg na 100 kg potpune smeše.


Magna kn 1%

 

Vitaminsko-mineralna predsmeša za koke nosilje

 

Uputstvo za upotrebu:

Ova predsmeša se koristi za spravljanje potpunih smeša za koke nosilje u količini od 1 kg na 100 kg potpune smeše.


Magna start 10%

 

Mineralno-vitaminski dodatak za prasad sa aminokiselinama, aromama, zakišeljavačima, enzimima, betainom...

 

  Prasad od
10-15kg
Prasad od
10-15kg
Prasad od
15-25kg
Prasad od
15-25kg
Kukuruz 55 56 55 54
Sojina sačma 44% 18 24 20 15
Sojin griz 7     7
Ječam     15 15
Pšen. stočno brašno 10 10    
MAGNA START 10 10 10 10

Magna sus 2.5 - 3%

 

Mineralno-vitaminski dodatak za tovne svinje sa aminokiselinama, aromama, zakišeljavačima, enzimima...

 

  Tovne svinje
od 25 do 60kg
Tovne svinje
od 25 do 60kg
Tovne svinje
od 60 do 100kg
Tovne svinje
od 60 do 100kg
Kukuruz 57 59 56.5 59.5
Ječam 20 15 20 20
Sojina sačma 44% 20 17 15 10
Suncokretova sačma   6 6 8
MAGNA SUS 3 3 2.5 2.5

Magna supralac 2.5 - 3%

 

Mineralno-vitaminski dodatak za krmače sa aminokiselinama, aromama, enzimima, betainom...

 

  Suprasne krmače Suprasne krmače Krmače u laktaciji Krmače u laktaciji
Kukuruz 58 56.5 54.5 64.5
Sojina sačma 44% 11 6 21 22
Suncokretova sačma   10    
Stočno brašno 13.5 15 6  
Ječam 15 10 15 10
MAGNA SUPERLAC 2.5 2.5 3.5 3.5

Magna milk

 

Mineralno-vitaminski dodatak za muzne krave sa aminokiselinama, aromama...1|
Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana