Ostalo

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu do 15 kg – JAGA-1

 

 • Visok dnevni prirast
 • Brzo privikavanje na konzumiranje kabaste i koncentrovane hrane
 • Zdrava jagnjad

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu od 15 do 30 kg – JAGA-2

 

 • Visok dnevni prirast
 • Odlična konzumacija koncentrata
 • Odlična konverzija

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu od 30 do 50 kg – JAGA-3

 

 • Visok dnevni prirast
 • Odlična konzumacija koncentrata
 • Odlična konverzija
 • Odlična mesnatost
 • Prirodan i zdrav način ishrane

Potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske – OVCA-1

 

 • Optimalno ispoljavanje estrusa kod dviski
 • Priplodna kondicija sjagnjenih ovaca
 • Optimalan razvoj ploda

Potpuna smeša za ovce u laktaciji – OVCA-2

 

 • Održavanje mlečnosti na visokom nivou
 • Veća dnevna konzumacija hrane
 • Zdrava i vitalna jagnjad na sisi

Potpuna smeša za mlade kuniće – KUN-1

 

 • Pravilan rast i razvoj kunića
 • Optimalna svarljivost

Potpuna smeša za kuniće u porastu i tovu – KUN-2

 

 • Odličan prirast
 • Optimalna svarljivost
 • Odličan kvalitet mesa
 • Prirodan i zdrav način ishrane


1|
Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana