Potpuna smeša za kuniće u porastu i tovu – KUN-2

 

  • Odličan prirast
  • Optimalna svarljivost
  • Odličan kvalitet mesa
  • Prirodan i zdrav način ishrane

 

 

HEMIJSKI SASTAV:

Proteini, % najmanje 15
Vlaga, % najviše 13.5
Celuloza, % 13-15
Pepeo, % najviše 8
Kalcijum, % 0.9-1.1
Fosfor, % 0.65-0.80
Natrijum, % 0.2-0.3
Vitamin A, IJ/kg, najmanje 8.000
Vitamin D, IJ/kg, najmanje 1.200
Vitamin E, mg/kg najmanje 25
Vitamin K, mg/kg, najmanje 1
Kobalt, mg/kg, najmanje 0.1
Bakar, mg/kg, najmanje 5
Cink, mg/kg, najmanje 60
Gvožđe, mg/kg, najmanje 60
Mangan, mg/kg najmanje 20
Jod, mg/kg, najmanje 0.6
Lizin, % najmanje 0.6
Metionin+cistin, % najmanje 0.5
TND, računski, % najmanje 65

 

SIROVINSKI SASTAV
Mlevena zrna žita, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, vitaminsko mineralna predsmeša

 

Uputstvo za upotrebu:
Ova smeša se koristi za ishranu kunića u porastu i tovu. Smeša se daje po volji uz dovoljne količine sveže vode za piće.

 

Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana