Dopunska smeša za tov pilića – SUPER BROJLER

 

KATEGORIJA Tovni pilići Tov ćuraka
  do 28 dana od 28 dana
do kraja tova
do 5 nedelja od 5 nedelja
SUPER BROJLER 10kg 10kg 10kg 10kg
Kukuruz 15kg 20kg 15kg 21.3kg

 

 

HEMIJSKI SASTAV:

Proteini, % najmanje 40
Vlaga, % najviše 13
Celuloza, % najviše 8
Pepeo, % najviše 16
Kalcijum, % 2.8-3.0
Fosfor, % 1.7-1.9
Fosfor iskoristivi, % najmanje 1.0
Natrijum, % 0.45-0.7
Mangan, mg/kg najmanje 240
Cink, mg/kg najmanje 150
Gvožđe, mg/kg, najmanje 120
Bakar, mg/kg, najmanje 24
Jod, mg/kg, najmanje 2.4
Selen, mg/kg, najmanje 0.4
Vitamin A, IJ/kg, najmanje 35.000
Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 6.000
Vitamin E, mg/kg najmanje 90
Vitamin B2, mg/kg najmanje 20
Lizin, % najmanje 2.5
Metionin+cistin, % najmanje 1.5

 

SIROVINSKI SASTAV
Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, vitaminsko mineralna predsmeša

 

U 1 kg potpune smese dodato je:

Vitamin A - 35 000 IJ
Vitamin D3 - 6 000 IJ
Vitamin E - 90 mg
Vitamin K3 - 7,5 mg
Vitamin B - 16 mg
Vitamin B - 20,0 mg
Vitamin B6 - 8,5 mg
Nikotinska kis - 75 mg
Pantotenska kis - 37 mg
Folna kiselina - 2,5 mg
Biotin - 0,25 mg
Holin hlorid - 1 500 mg
Gvožđa - 120 mg
Vitamin B12 - 0,050 mg
Mangana - 240 mg
Cinka - 150 mg
Joda - 2,4 mg
Kobalta - 0,70 mg
Selena - 0,4 mg
Antioksidant - 250 mg
Bakra - 24 mg

 

Pakovanje: 10 kg

 

Rok trajanja:
U odgovarajućim uslovima tri meseca

 

Način čuvanja:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

 

SAVET: Visok nivo proteina i energije, omogućuje intenzivni prirast i odličnu konverziju u tovu brojlera.

 

Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana