Potpuna smeša za piliće za priplod – ŽIP-2

 

  • Hrana sa kokcidiostatikom
  • Mali gubici
  • Odlična konverzija
  • Ravnomeran porast skeleta i mišića
  • Zdravi i lepi pilići

 

 

HEMIJSKI SASTAV:

Proteini, % najmanje 17
Vlaga, % najviše 13.5
Celuloza, % najviše 6
Pepeo, % najviše 8
Kalcijum, % 0.9-1.1
Fosfor, % 0.6-0.8
Fosfor iskoristivi, % najmanje 0.35
Natrijum, % 0.15-0.2
Mangan, mg/kg najmanje 80
Cink, mg/kg najmanje 50
Gvožđe, mg/kg, najmanje 30
Bakar, mg/kg, najmanje 8
Jod, mg/kg, najmanje 0.5
Selen, mg/kg, najmanje 0.15
Vitamin A, IJ/kg, najmanje 10.000
Vitamin D, IJ/kg, najmanje 1.500
Vitamin E, mg/kg najmanje 10
Vitamin B2, mg/kg najmanje 4
Metabolička energija, računski, MJ/kg, najmanje 11.5
Lizin, % najmanje 0.75
Metionin+cistin, % najmanje 0.60

 

SIROVINSKI SASTAV
Mlevena zrna žita, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, vitaminsko mineralna predsmeša

 

Uputstvo za upotrebu:
Ova smeša se koristi za ishranu priplodnih pilića od 4. do 10. nedelje života. Smeša se daje po volji uz dovoljne količine sveže vode za piće.

 

Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana