POSLOVNI CILJEVI A.D.“SUPERPROTEIN“-A U 2007 GODINI

 

  • Lansiranje novih proizvoda (vitaminsko-mineralne predsmeše-9 vrsta);
  • Nabavka streč mašine, renoviranje magacinskog prostora,
  • Implementacija novog softvera za upravljanje procesom proizvodnje,
  • Ugradnja novih elektronskih vaga,
  • Instalisanje automatske vage za uvrećavanje,
  • Prodaja 50.000 t gotove hrane za sve vrste i kategorije domaćih životinja,
  • Promena vizuelnog identiteta firme (promena logoa),
  • Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001,
  • Implementacija HACCP sistema.
Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana